Lenker
Hjem til hovedsida
Om bedriften
Ofte stilte spørsmål
Bilder
Siste nytt
Lenker til våre samarbeidspartnere
Skriv en hilsen
Send en e-post til oss Vèdprodusenter i nærområdet
STATSKOG  
Skogkledde arealer på Statskogs eiendommer utgjør i alt ca 10.500 km2.

Allskog BA  er et skogeierandelslag med 8.500 skogeiere fra Møre til Troms som eiere. ALLSKOG har et bredt produkt- og tjenestetilbud innen skog og utmark som tilbys andelseiere og andre skogeiere.

Energiflis   Energiflis AS blir stiftet den 7. februar 2008. Selskapets formål er å levere energiflis til forbrenningsanlegg og annet som naturlig hører til dette. Selskapet skal også drive med rådgivning og veiledning innen bioenergi.

Nobio   Norsk bioenergiforening


Innovasjon Norge   Program for økt verdiskaping innen bioenergi fra landbruket som skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder.

Nordreisa ASVO A/S, Betestaveien 1, 9151 Storslett,   tlf 777 66 100
Sekkeved og storsekk. Utkjøring 


Grønnfink


Brenneren som skal benyttes er ARIMAX BIOJET 500 T

......................................