Eksempel på hvordan moduler settes sammen til forskjellig brensel.        Reise til Sälen, i 2009, for å besiktige et 1000kW anlegg beregnet på SKOGSFLIS.
Velge moduler
I min heimkommune har vi bare tilgang til SKOGSFLIS

Det er derfor viktig at det blir bygget et anlegg beregnet for SKOGSFLIS av hensyn til driftstabilitet, lønnsomhet og eventuelt senere salg.

Det er ikke vanskelig å velge rett anlegg. Løypa er lagt gjennom de tusener av anlegg som er utviklet å bygget i våre naboland. Det er bare å gjøre det samme som dem, og ta i bruk de kunnskaper som har utkrystallisert seg, særlig de siste 35 år. Denne kunnskapen er allemannseie blant interesserte og der skogbruket er viktig som levevei.


Etterjulsvinteren 2009 var vi på vei til Sälen i Sverige for å se et slikt anlegg. Det pussige var at jeg på en måte kjente dette anlegget litt fra før. Anlegget var nemlig det samme som noen år hadde figurert i reklamen til et svensk selskap, og som jeg hadde studert nøye. Det var basert på enheter (moduler) utviklet av den finske produsenten Ariterm https://www.ariterm.fi som blant annet var (er) omtalt på nettstedet "Biovärmeguiden" som lå på nettet under 2000-tallet, og ennå i dag.  http://www.swebo.com/uploads/media/broschyr_biovarmeguiden_sv_05.pdf

En slik tur er givende fordi man i et relativt nybygget anlegg i et av verdens ledende land innen utviklingen av biovarmeanlegg, vil kunne observere de siste utviklingsdetaljene i konstruksjonen av skogsflisanlegg. Samtidig vil gjerne gamle feil være eliminert. Imidlertid var lite forandret de siste 10-talls årene.

På anlegget ble vi mottatt for omvisning og etterpå til smørgås lunsj på restaurant. Anlegget var rommelig med god arbeidsplass og muligheter for forandringer. Overskuddsvarmen fra anlegget gikk rett ut gjennom veggen. Den burde gått under flisa i siloen. Et problem var at det kom inn vann i renna som tverrskruen lå ned i.


Bildet til venstre: Skogsflis avgir mye aske på grunn av fuktigheta og barken. Kjelen står derfor på en askesokkel som reduserer varmetap gjennom aska og letter sotinga. Den blå konteineren er for aske fra askesokkelen. Den sorte er en støvsuger for aske fra rengjøring av veksler og brenner og annet. Kjelen velges større i et skogsflisanlegg for å begrense effekttapet opp pipa med den større lufhastigheta som det kreves med skogsflis.

Riktige moduler for SKOGSFLIS
Tegning: Ivar Heggelund
 

Feil moduler for skogsflis Egnet for tørrflis og spon
Tegning: Ivar Heggelund
Med slike moduler kan man selv designe sitt anlegg. Jeg ville i dette tilfelle valgt brenneren øverst og en kjele som var ett hakk større enn til forventet leveranse. Imidlertid hadde jeg i 2007 et annet fabrikat som  første valg. (Ikke omtalt her)