Tur til Sälen i 2009 for å se et anlegg beregnet på SKOGSFLIS.  
Besiktigelse av skogsflis-anlegg i Sälen

Flissilo


Etterjulsvinteren 2009 var vi i Sälen i Sverige for å se et moderne 1 Mw anlegg for SKOGSFLIS.

En slik tur er givende fordi man i et nybygget anlegg i et av verdens ledende land innen utviklingen av bioanlegg, vil ha fått med seg de siste utviklingsdetaljene i konstruksjonen av skogsflisanlegg. Samtidig er gamle feil eliminert.
Imidlertid er lite forandret de siste 10-talls årene.

Anlegget var det samme som figurerte i brosjyrene til Swebo Bioenergy AB. Det var basert på enheter utviklet av den finske produsenten Ariterm https://www.ariterm.fi
som blant annet er omtalt på nettstedet "Biovärmeguiden" som lå på nettet under 2000-tallet.  http://www.swebo.com/uploads/media/broschyr_biovarmeguiden_sv_05.pdf

Bilde til venstre.

Viktig med konstruksjon av flissilo:
1. Veggtykkelsen må beregnes til å tåle belastninga av takhydraulikken og å tåle å bli "stanget" i, av lastebilhjul.

2. Det må ikke være bjelker eller annet som hindrer flisa i å flate ut fortest mulig etter tipping. (Spesielt viktig dersom det er tørkeluft tilførsel i silobotnet). Da virker tørka best hvis flislaget er like tykt over hele siloen.

Hengsel for takluke og brakett for hydraulikk bør sveises i ett stykke, eller forankres i hverandre, av hensyn til sikkerheta. Det er på grunn av de store kreftene ved takløftet.