Vi prøver den nye ”Pilleflishoggeren” PC 942 PC.   (Artikkelen er fra 2010)

Ivar Heggelund 9153 Rotsund

PC 942 har vært fulgt med interesse siden den kom ut for 3 år siden. Da den i år (2010) kunne leveres med kranmatertrakt ble den interessant for flisfyringsanlegg. Kvister og stikker er et stort problem for små anlegg der GROT og småtrær brukes som flisvirke. Alle flishoggere produserer akseptabel fliskvalitet av stammevirke, men ingen kan flise GROT uten stikker og kvister.

Pelletsflishoggeren” produseres av PC stål i Danmark. I det ytre ser den ut som en vanlig skiveflishogger. Men inni er den en helt ny og patentert konstruksjon.
Første trinn i prosessen fungerer som i en vanlig skivehugger, men hoggerskiva er omsluttet av et ringformet soll, ca 300 cm x 20 cm, som flisa må passere ut gjennom. På innsida av sollet stryker 4 kniver med stor fart over hullene og kutter opp kvister og stikker som er på tur ut gjennom sollet. Disse 4 ekstra knivene sammen med sollet er selve poenget med hoggeren, ingen stikk når å passere ut gjennom sollet før den er kuttet opp, og knivene holder samtidig sollet rent.

Resultatet er flis helt uten stikker. Flisa ser ikke ut som flate chips, men mer som små trestykker. Det kommer mest av at innmatinga står i 90 gr vinkel til hoggerskiva. Andelen av ”melet” finstoff er svært liten. Flisa rauser derfor lett ned i sjaktene uten å stoppe til, det er viktig, for det er alltid der problemer i flistransporten oppstår.

PC 942 PC har 2 innmatervalser slik som skivehoggere flest. Det fungerer fint på stammer og heltrær. Med flere småtrær samtidig går det ujevnt fordi den ofte drar bare ett tre av gangen inn i fliseren. Dette antar jeg også gjelder andre flishoggere med 2 valser. Her er den andre fliseren vi bruker bedre, fordi den har mateband og oppløftbar trommel, men så koster den det dobbelte.

Så langt har vi brukt PC hoggeren litt over 6 måneder. Med kvasse kniver produserer den feilfri flis helt uten stikker. På rent virke holder knivene seg kvasse i mange måneder. Det ble etter hvert nødvendig å slipe knivene oftere på grunn av frosne jordklumper i virke. Med ukvasse kniver og frossent virke blir det mer finstoff i flisa, men selv da er flisa uten stikker. Ved å blande ”pelletsflisa” med flisa fra den andre hoggeren kommer andelen av stikker ned på et akseptabelt nivå, slik at stikkene ikke hoper seg opp i sjaktene. Anlegget tåler tross alt en god del stikker, men de må ikke komme tettere enn at de selv renses bort etter hvert.

Største virkesdiameter er 27 cm. Det vil si at den i de fleste tilfeller må brukes som en ekstra (nr. 2) flishugger for å ta problemvirket. Slik ble den en problemløser for Nord-Troms Bioenergi A/S. I lauvskogene i Nordreisa er det imidlertid ikke mange stokkene som blir liggende igjen på grunn av tjukkelsen, kanskje 5 %. Til sitkagran og lutsigran i Lofoten blir den nok for liten.