HOME               Sist oppdatert 03 10 2010                                                                                                                       Nordaflora logistikk
                                                                                                                                   
Ny egenutviklet teknologi tatt i bruk. Vil tørke flisa og hindre danning av frostklumper

Ivar Heggelund  9153 Rotsund


Å tørke flisa slik at en får flere kilowatt ut av hver kubikkmeter flis er alle fliskjeleieres våte drøm. Selv noen få prosent tørrere flis gir store positive utslag i økonomien og en sikrere drift av ovnene.
Å bygge ei flistørke er en tvilsom affære, både av hensyn til økonomi og logistikk.
Derimot vil ei flistørke innebygget i skrapesiloen, og som bruker ventilasjonsluften fra fyrrommet, ha store logistikkmessige fordeler fordi det ikke krever ekstra transport eller omlastninger av flisa. Av fordeler med denne løsninga kan blant annet nevnes:
  
   * Nyttiggjøring av store mengder gratis oppvarmet og tørr luft, som ellers går tapt.
   * Høgre virkningsgrad på anlegget fordi strålingstapet blir nyttet til å redusere tap gjennom vanndampen i røykgassen.

   * Ingen kostbar maskinleie med inn- og utlastinger av ei tørke.
   * Ingen ekstra transport til og fra tørka
   * Flisa er hele tida i bevegelse slik at det ikke blir liggende flis i ”dødsoner”
   * Varmlufta forhindrer frostklumper i flisa vinterstid
   * Nesten ingen ekstra strømutgifter i vinterhalvåret fordi vifta da fungerer som ventilasjonsvifte.
   * Silotørka fungerer som ei fullverdig flistørke


Anlegget ligger i et boligstrøk og av hensynet til lydnivået begrensers effekten en kan ta ut av vifta.
Vifta som er brukt er ei radialvifte av mellomtrykks type, og den er montert i et lydisolert kammer og med en etterfølgende lyddemper. Inntil nå har vifta gått fast på ca 2,3 Kw, men kan justeres opp til 4 Kw, når lydisoleringen er ferdig.
Ei vifte som skal trekke lufta ut fra flissiloen er ennå ikke montert.
Etter hvert blir det også montert inn en innsugningslyddemper. Termostater, en Plc og en frekvensomformer skal styre effekten av vifta ved lavere utetemperaturer.


Virker dette?
Det blir tatt fuktighetsmålinger av flisa i det den blir tippet i siloen. Disse blir sammenliknet med målinger av flisa som går ut av siloen. Over et lengre tidsrom vil dette gi et pålitelig bilde av virkningsgraden til tørka. 

Flis inn til anlegget Tørking: Omløpstid  4 - 10 døgn Tørket flis til brenner
Tørkeprøver
10 juli- 15 juli,

Langtidslagret virke av grantømmer.

Gjennomsnitt av 8 prøver. 
 
Inn: 25,2 %  
Tørkeprøver
10 juli- 15 juli,
Tatt fra flisskruen

Gjennomsnitt av 8 prøver. 


Ut: 17,6 %

Tørkeprøver, 15 juli-  21juli,
Nyhogd, syrefelt virke og virke fra
veikantrydding i 2009
Gjennomsnitt av 8 prøver.  
 Inn: 44,1 %  
Tørkeprøver
fra flisskruen i samme tidsrom
Gjennomsnitt av 8 prøver.

  Ut: 31,6%

Tørkeprøver, august 2010Inn: 38,5 % Tørkeprøver,  august 2010,   Ut: 27,6 %

Tørkeprøver, september 2010Inn: 40,5 % Tørkeprøver, september2010,   Ut: 28,6 %


Frostklumper i flisa Røyk fra vedovn i hus, ikke fra anlegget Luftkanaler i silo Luftkanaler i silo

Fuktighetsmålinger
blir utført i tørkeskap. Med elektronisk fuktighetsmåler viser denne hele tida tørrere verdier. Et problem ved målingene er at lassene som blir tippet i siloen av og til rauser rett i skruen der målingene blir tatt, slik at det blir målt på mest utørket virke. Et annet problem er at prøvene av og til blir stående flere døgn i tørkeskapet, uten at jeg har undersøkt om dette innvirker på resultatet.

Kondens
vil ventelig skape problemer når frosten setter inn og kan kanskje bli en utfordring.
      HOME